WYCIECZKI DO SEJMU I SENATU


Terminy zwiedzania:


Serdecznie zapraszamy do zwiedzania parlamentu i skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Jest ona skierowana przede wszystkim do przyszłych wyborców (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), a także do nauczycieli. Mamy nadzieję, że odwiedzi nas młodzież zainteresowana tematyką parlamentarną. Podczas godzinnej wycieczki przewodnicy:
- przybliżają historię polskiego parlamentu,
- wyjaśniają, jak funkcjonuje współczesny parlament, jak powstaje ustawa,
- zapoznają gości z codzienną pracą, obowiązkami i prawami parlamentarzystów,
- odpowiadają na pytania w sprawach, które wzbudzają szczególne zainteresowanie.

Wnętrza Senatu RP są udostępniane do zwiedzania w poniedziałki i wtorki, a więc w dni, kiedy Senat i Sejm nie obradują, natężenie pracy parlamentu jest zwykle mniejsze, a możliwości odwiedzenia ciekawych miejsc - większe. Czasami wnętrza parlamentu mogą być udostępniane w inne dni tygodnia, co będzie uwzględnione i widoczne w kalendarzu, podczas wyboru dnia zwiedzania.

W dniu wizyty prosimy o punktualne stawienie się w Dziale Przepustek, ul. Wiejska 6/8 z listą uczestników zwierającą imiona i nazwiska wszystkich osób (łącznie z opiekunami), opatrzoną pieczątką szkoły (ew. innej instytucji) oraz podpisem dyrektora. Prosimy, aby w miarę możliwości nie zabierać ze sobą toreb i plecaków oraz wyłączyć telefony komórkowe. Na terenie parlamentu można robić zdjęcia. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika w grupie liczącej ok. 25 osób, w której towarzyszy przynajmniej jeden wychowawca-opiekun odpowiadający za porządek. Większe grupy są odpowiednio dzielone. Przewodnicy oczekują gości w wejściu głównym do Senatu(BII). Parlament, będący miejscem pracy setek osób, nie jest specjalnie przystosowany do oprowadzania wycieczek. Zwiedzanie nie powinno utrudniać normalnego funkcjonowania urzędu. Prosimy więc o dostosowanie się do uwag i zaleceń Straży Marszałkowskiej oraz przewodników. Ze względów organizacyjnych grupy spóźnione więcej niż 20 min mogą nie zostać przyjęte.

LEKCJE
Na prośbę nauczyciela przeprowadzamy (podczas wycieczki) lekcje obrazujące powstawanie ustawy lub przybliżające prawa i obowiązki parlamentarzystów. Lekcje dostosowane są do percepcji i wieku młodzieży.

"Powstawanie ustawy - proces legislacyjny"
Przewodnik w przystępnej formie wyjaśnia proces powstawania ustawy od momentu powstania inicjatywy ustawodawczej i przedłożenia projektu ustawy marszałkowi sejmu, poprzez pracę posłów i senatorów nad ustawą podczas posiedzeń komisji, oraz obrad obu izb parlamentu, aż do podpisania ustawy przez Prezydenta i ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Przewodnik, odpowiadając na pytania zainteresowanych, objaśnia skomplikowane terminy legislacyjne. Lekcja jest przeznaczona głównie dla starszej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów szczególnie zainteresowanych problematyką parlamentarną.

"Obowiązki i prawa parlamentarzystów"
Prawa i obowiązki parlamentarzystów określa Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przewodnik przybliża zagadnienia zawarte w Ustawie, w Konstytucji RP, w regulaminach sejmu i senatu. Zapoznaje z codziennymi obowiązki parlamentarzystów, przedstawia ich pracę w parlamencie i poza nim np. w okręgu wyborczym, w biurze senatorskim lub poselskim. Lekcja jest przeznaczona dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Lekcja historyczna
Obrady senatu staropolskiego - symulacja Symulacja obrad senatu staropolskiego adresowana jest do dzieci z klas IV-VI. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem parlamentu, wysłuchują opowieści o życiu i pracy senatorów w XV wieku, a następnie mają możliwość wcielenia się w role wojewodów, kasztelanów, biskupów, ministrów. Mali "senatorowie" biorą udział w debacie i głosowaniu nad konkretną ustawą.

Symulacja obrad senatu
Celem symulacji jest praktyczne zapoznanie młodzieży szkół średnich z pracą legislacyjną senatu i jego organów. Uczniowie wcielając się w role senatorów wybierają spośród siebie marszałka, przewodniczących i sprawozdawców komisji, pracują w "komisjach senackich" nad konkretną ustawą, a następnie prowadzą debatę i biorą udział w głosowaniu podczas symulowanych obrad senatu.

Seminarium "DZIEŃ W PARLAMENCIE"
Seminarium "Dzień w Parlamencie" przeznaczone jest głównie dla młodzieży z klas maturalnych, dla osób zamierzających studiować historię, prawo, nauki polityczne. Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z bieżącą pracą senatu i sejmu, szczegółowe przedstawienie procesu legislacyjnego z uwzględnieniem m.in. druków sejmowych i senackich używanych przez parlamentarzystów. Seminarium odbywa się w dniach obrad parlamentu. Grupa biorąca udział w zajęciach nie powinna przekraczać 10 osób. Niewielka liczba uczestników pozwala na swobodną realizację programu seminarium, obejmującego obserwację obrad Senatu, Sejmu, wybranej komisji senackiej, a także spotkanie i rozmowę z senatorem, który przedstawia swoje obowiązki w senacie, w komisji, w okręgu wyborczym. W trakcie seminarium uczestnicy mają również możliwość zwiedzania parlamentu.